خسته ی تنها

حرف هایی که نباید گفته شوند ولی باید نوشته شوند
**************

قد افلح المومنون
"باشد تا رستگار شویم"

***
در حیرتم که چه نویسم
روی سخنم با کیست؟
با خفته است یا بیدار؟
اگر خفته است
خفته را خفته کی کند بیدار؟
و اگر بیدار است
بیدار در کار خود بیدار است!
وانگهی نویسنده چه نویسد
که خود نامه سیاه
و از دست خویشتن در فریاد است.

پیری و جوانی چو شب و روز برآمد
ماشب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم.

علامه حسن زاده آملی
*****

بعضی از لحظات زندگی ام را دوبار زیسته ام.

یکی آنگاه که آنها را زیسته ام

و دیگر، آنگاه که آنها را نوشته ام.

به یقین،

آنها را هنگام نوشتن عمیقتر زیسته ام.

[یادداشت ها/شارل بودلر]

رهنمودها
نکته های مهم
آخرین نظرات
تقویم کاری
جستجو در سایت مقام معظم رهبری

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

برای پیاده روی عاشقانه

نه نیاز به کفش پیاده روی هست

نه نیاز به پارک

نه نیاز به هوای خوب و یا ابری

نه نیاز به فصل پاییز

نه نیاز به لباس ورزشی

نه نیاز به ....

برای پیاده روی عاشقانه

نیاز

به یک جفت دل عاشق هست ...

۳  نجوا موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۱۸:۳۶
صابر